Hotline 24/7 Hotline: 0976661481   Đặt hoa qua điện thoại
Hướng dẫn thanh toán
Tư vấn chọn hoa tươi
* Bạn có thể gọi nhanh cho chúng tôi theo số 0976661481 để đặt hoa theo thiết kế riêng

Danh mục sản phẩm

Hoa sinh nhật

HOA HỘP 51 550.000 đ
HOA HỘP 50 600.000 đ
HOA HỘP 49 600.000 đ
HOA HỘP 48 650.000 đ
HOA HỘP 700.000 đ
HL 98 1.350.000 đ
HL 95 600.000 đ

Hoa bó

HOA BÓ 5-5 550.000 đ
HOA BÓ 4-5 800.000 đ
HOA BÓ 4-5 850.000 đ
HOA BÓ 3-5 600.000 đ
HOA BÓ 2-5 1.000.000 đ
HOA BÓ - MS1-5 250.000 đ
TÌNH HỒNG 1.500.000 đ
TIM ĐỎ 550.000 đ

Khuyến mãi

HL 95 600.000 đ
Sale
HB001 750.000 đ
Sale
HL 47 1.100.000 đ
Sale
Sale
Up