DƯƠNG SĨ THÁI 750.000 đ
KIM NGÂN 5 THÂN 280.000 đ
Lúa MS01 350.000 đ
KIM ĐẾ VƯƠNG 350.000 đ
TÙNG BỒNG LAI 250.000 đ
PHÚ QUÝ 350.000 đ
NGỌC NGÂN 350.000 đ
LAN Ý SIZE TRUNG 400.000 đ
VẠN LỘC 300.000 đ
LƯỠI HỔ MINI 150.000 đ
HỒNG MÔN 400.000 đ
Cây Lan Ý 650.000 đ
Vạn Niên Thanh 550.000 đ
Lan Quân Tử 350.000 đ
Kim Ngân Củ 280.000 đ
Cây Kim Tiền 2 480.000 đ
Cây Hồng Môn 580.000 đ
CAU NHẬT 950.000 đ
Bàng Singapore 950.000 đ
CÂY LƯỠI HỔ 580.000 đ
CÂY PHÁT TÀI NÚI 1.250.000 đ
Up